Buaiteoirí / Winners

Míle buíochas as do thacaíocht leis an crannchur do Coiste an Halla. D’ardaíomar 510 euro iontach. Cuideoidh an t-airgead a bhaileofar leis an Halla sna hamanna éiginnte seo.

Buíochas mór le Siopa Frank, Cronin’s Cafe, agus le Peter Cox Photography as duaiseanna flaithiúla a bhronnadh. Agus buíochas breise le Siopa Frank as an crannchur a óstáil.

Tá áthas orainn buaiteoirí an raifil a fhógairt:

 1. Cló frámaithe Exhibition-size taispeántais ó Peter Cox Photography – Hilary Loftus
 2. Teastas bronntanais ó Chaife Cronin i Gougane Barra – Anna Ní Luasa
 3. Teastas bronntanais ó Siopa Frank – Michael Crimmin
 4. Sraith Minecraft Lego – Donal Cronin
 5. Sraith Minecraft Technic – Siobhan Ní Laoire
 6. Buidéal fíona – Dan Lucey
 7. Leabhar “Skelligs” ó Peter Cox – Aileen Ní Laoire
 8. Cluiche Upwords – Maggie Ní Luasa

Seo grianghraif ón líníocht. / Here are photos from the drawing.

Uimhreacha réidh don tarraingt / Numbers ready for the drawing
Darren, Ann, agus Eileen a rinne an tarraingt / Darren, Ann, and Eileen conducted the draw
Tábla na nduaiseanna / Table of prizes

Many thanks for your support of the raffle for Coiste an Halla. We raised an amazing 510 euro. The money raised will help the Halla in these uncertain times.

Many thanks to Siopa Frank, Cronin’s Cafe, and Peter Cox Photography for donating generous prizes. And extra thanks to Siopa Frank for hosting the raffle.

We are pleased to announce the winners:

 1. Grand prize – Exhibition-sized framed print from Peter Cox Photography – Hilary Loftus
 2. Gift certificate for Cronin’s Cafe in Gougane Barra – Anna Ní Luasa
 3. Gift certificate for Siopa Frank – Michael Crimmin
 4. Minecraft Lego Set – Donal Cronin
 5. Lego Technic Set – Siobhan Ní Laoire
 6. Bottle of wine – Dan Lucey
 7. “Skelligs” book from Peter Cox – Aileen Ní Laoire
 8. Upwords game – Maggie Ní Luasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s