Buaiteoirí Oíche Shamhna / Halloween Winners

Buaiteoirí Oíche Shamhna / Congratulations to the winners:

Donnacha, aois 12:

Doireann agus Mollie Mae

Clíodhna aois 10

Páidí aois 12


Buíochas mór leis na moltóirí as post an-diana, Eileen Dineen, Caoimhe Dinnen agus Eibhlín Buckley. / Big thanks to the judges for a very tough job, Eileen Dineen, Caoimhe Dinnen and Eibhlín Buckley. 

Ceiliúradh Oíche Shamhna linn / Celebrate Halloween with us

Seo na hiontrálacha do chomórtas Oíche Shamhna Bun Club / Here are the entries for the Bun Club Halloween competition:

Caoimhe aois 8

Cian aois 10 agus Roisín aois 7

Cliodhna aois 10


Liam MC aois 9

Donnacha aois 12

Áine aois 7

Caoimhe D. aois 10

Liam D. aois 9

Aisling aois 7

Grace aois 5

Iarla aois 4

Seán aois 6 agus Emma aois 4

Caoimhe

Méabh aois 10

Cian OR aois 14

Róisín C aois 6

Hugo aois 4

Rian aois 7

Milo aois 6

Noah aois 11

Donncha_OM

Barra, aois 10

Caoilinn aois 8

Aoife aois 6

Fiadh aois 4

Beansí Óg

Mollie May

Doireann

Doireann agus Mollie May

Vania aois 9

Ethan aois 6

Páidí aois 12


Sadhbh agus BeibhínnEdel aois 10

Siné!

Dúnta / Closed

An 7 Deireadh Fómhair, nuair a chuaigh srianta Leibhéal 3 i bhfeidhm don tír ar fad, dúnadh an Halla. Is é an beartas an Halla a choinneáil oscailte do Leibhéal 1 agus 2 agus ansin é a dhúnadh ag tosú ag Leibhéal 3. Déantar an dúnadh seo de réir na dtreoirlínte sláinte poiblí agus riachtanais an phlean “Living with Covid”.

Má tá aon cheist nó imní ort, déan teagmháil linn ag anhallabealatha@gmail.com. Go raibh maith agat as do chomhoibriú agus do thuiscint.

On 7 October, when Level 3 restrictions went into place for the entire country, the Halla was closed. It is the policy to keep the Halla opened for Level 1 and 2 and then close it starting at Level 3. This closure is done in line with the public health guidelines and the requirements of the “Living with Covid” plan.

If you have any questions or concerns, please contact us at anhallabealatha@gmail.com. Thank you for your co-operation and understanding.

Buaiteoirí / Winners

Míle buíochas as do thacaíocht leis an crannchur do Coiste an Halla. D’ardaíomar 510 euro iontach. Cuideoidh an t-airgead a bhaileofar leis an Halla sna hamanna éiginnte seo.

Buíochas mór le Siopa Frank, Cronin’s Cafe, agus le Peter Cox Photography as duaiseanna flaithiúla a bhronnadh. Agus buíochas breise le Siopa Frank as an crannchur a óstáil.

Tá áthas orainn buaiteoirí an raifil a fhógairt:

 1. Cló frámaithe Exhibition-size taispeántais ó Peter Cox Photography – Hilary Loftus
 2. Teastas bronntanais ó Chaife Cronin i Gougane Barra – Anna Ní Luasa
 3. Teastas bronntanais ó Siopa Frank – Michael Crimmin
 4. Sraith Minecraft Lego – Donal Cronin
 5. Sraith Minecraft Technic – Siobhan Ní Laoire
 6. Buidéal fíona – Dan Lucey
 7. Leabhar “Skelligs” ó Peter Cox – Aileen Ní Laoire
 8. Cluiche Upwords – Maggie Ní Luasa

Seo grianghraif ón líníocht. / Here are photos from the drawing.

Uimhreacha réidh don tarraingt / Numbers ready for the drawing
Darren, Ann, agus Eileen a rinne an tarraingt / Darren, Ann, and Eileen conducted the draw
Tábla na nduaiseanna / Table of prizes

Many thanks for your support of the raffle for Coiste an Halla. We raised an amazing 510 euro. The money raised will help the Halla in these uncertain times.

Many thanks to Siopa Frank, Cronin’s Cafe, and Peter Cox Photography for donating generous prizes. And extra thanks to Siopa Frank for hosting the raffle.

We are pleased to announce the winners:

 1. Grand prize – Exhibition-sized framed print from Peter Cox Photography – Hilary Loftus
 2. Gift certificate for Cronin’s Cafe in Gougane Barra – Anna Ní Luasa
 3. Gift certificate for Siopa Frank – Michael Crimmin
 4. Minecraft Lego Set – Donal Cronin
 5. Lego Technic Set – Siobhan Ní Laoire
 6. Bottle of wine – Dan Lucey
 7. “Skelligs” book from Peter Cox – Aileen Ní Laoire
 8. Upwords game – Maggie Ní Luasa

Crannchur chun tacú leis an halla / Raffle to support an Halla

Mar gheall ar an múchadh de bharr Covid-19, teastaíonn do thacaíocht ó Halla. Agus tá duaiseanna iontacha ann do bhuaiteoirí ádh.

Duais mhór: cló frámaithe de mhéid taispeántais de do rogha féin ó Peter Cox Photography

Duaiseanna eile:
Teastas bronntanais ó chaife Cronin i Gougane Barra
Teastas bronntanais ó Siopa Frank
Sraith Minecraft Lego
Sraith Lego Technic
Buidéal fíona
Leabhar “Skelligs” ó Peter Cox
Cluiche Upwords

Is é an costas ná 2 euro do gach iontráil nó 3 iontráil do 5 euro. Tá ticéid ar fáil ag Siopa Frank.

Agus déan deifir toisc go bhfuil am teoranta. Beidh an crannchur ar siúl 4-26 Meán Fómhair.

Because of the shutdown due to Covid-19, an Halla needs your support. And there are fabulous prizes for lucky winners.

Grand prize: a framed exhibition-sized print of your choice from Peter Cox Photography

Other prizes:
A gift certificate from Cronin’s cafe in Gougane Barra
A gift certificate from Siopa Franl
A Minecraft Lego set
A Lego Technic set
A bottle of wine
“Skelligs” book from Peter Cox
Upwords game

The cost is 2 euro for each entry or 3 entries for 5 euro. Tickets are available at Siopa Frank.

And hurry because time is limited. The raffle will run 4-26 September.

Upwords game
Gift certificate for a framed exhibition-sized print

Rialacháin Nua Sláinte Poiblí / New Public Health Regulations

Go dtí an 13 Meán Fómhair, ní mór d’úsáideoirí cloí leis na teorainneacha riachtanacha de 6 rannpháirtí ag an am. Cuir fad sóisialta i bhfeidhm le linn duit an Halla a úsáid. Go raibh maith agat as do chomhoibriú.

Until 13 September, users must adhere to the required limits of 6 participants at a time. Enforce social distancing during your use of an Halla. Thanks for your cooperation.